Şiirsel


image_pdfimage_print

                                Euronigma

                                YoLcuLuktasIn mekanLara cennetsi,
                                Görüyorum ruhun I$ILdIyor….
                                Süzülüyor kanatsIz melegim yukarILarda,
                                Kokunu hisseden cehennem kölesi korkularda,
                                BakI$LarIn keskin bir kILIch,
                                Kurtar asilleri Lingabor zindanLarIndan,
                                Sök kaLbini cehennemin,
                                Kötülük prensi uyanmadan…
                                KutsanmI$ iyiLik chemberi korur seni
                                Ya$amIn bir masaL , kIymetli…
                                Daima böyLe pürüzsüz ve temiz kaL yüce Euronigma…

                                Umut Turan
                                Tarih: 21 Mart 2001  Saat:10:45
 

                             Zevk SarayIndaki SaLak AskerLer

                                Mavi $arabIn kIrILan bardaktan kachI$Ina $ahit oLdum.
                                GürüLtüLeri duydum ve korkuyordum
                                Bedenlerini seven ruhlar bedenLerinden zorLa chIkartILIrken agLIyordum.
                                Bir diLim ekmegin üzerine kan sürüp yemek hangi aklýn u$agI?
                                BIrakIn artIk pembe üzümlü bir bahchede doLa$mak yerine aLevLer arasInda ko$mayI
                                BiLiyorum! Ben ne TanrIyIm, ne de meLek…
                                Ama ben dü$ünmek ichin siLahLar yerine beynimi kuLLanIyorum.
                                Maske takIp kendini tanrI sananlar günahLara göz yumduLar,
                                BuLutlardan kIrmIzI $arap döküLüyor artIk…
                                SaLak alkoLikler daha fazLa $arap istiyorLar sanIrIm…

                                Umut Turan
                                Tarih:31 Mart 1999 Saat:14:32

                                ArayI$

                                Kendini merak mI ediyorsun?
                                Kendini görmek için yanLIz  kaL!
                                KaranLIgIda yanIna aL,
                                O seninLe dost olsun,
                                Seni sana anLatsýn yada anImsatsIn…
                                KarartILar beyninde doLa$Ir,
                                Sonra renkler belirir…
                                Kendini merak mI ediyorsun?
                                O zaman dogayI kar$Ina aL!
                                TabLolarI canLIdIr…
                                Sihri renkLerinde sakLIdIr,
                                YaratIcI fIrchanIn izLerine rastLarsIn,
                                Seni özüne yakLa$tIrIr.

                                Umut Turan
                                Tarih: 15 Temmuz 2000 Saat: 21:35

                                Bebek YüzLü Fahi$e

                                Yürürken gece vakti…
                                Sakin sokakLarLa tanI$Irs;In…
                                Lakin bir kýz var o Lamba aLtInda…
                                Ba$Lar mesaisi gece,
                                SevgiLi degi$imi parayLa iLintiLi,
                                Sahte güLücükler yüzünde,
                                Bu zorunLu oyunu sergiLer,
                                Ta$ImasI güch kostümLer…
                                UtanIyorum devam etmeye… :*(

                                Umut Turan
                                Tarih: 15 Temmuz 2000   Saat: 23:01
 

                             (AsLInda utanmasI gereken bu i$ii anLIk zevkLer ugruna yapan yapan sevi$ tembeLLeri ve a$k fukaraLarIdIr.)

                             Ne$e böcekLeri

                              Sonbahar hich bu kadar sIcak oLmadI
                              AynI mevsimi ya$Iyormusun sende?
                              Ne$e böcekLeri geriyor mu yanakLarInI
                              Esiyor mu sizin oraLarda renkli rüzgarLar?
                              MasaLLardaki prensesLer kadar güzeLsin biLiyor musun?
 
 

                              Umut Turan
                              Tarih :   19 Mart 2000  Saat: 02:01

                             ( Bana aptaL diyorsun , akLImI chaLan hIrsIzLa aynI ki$i oLdugun gerchegini gözardI ediyorsun)
 

                              Zindan

                             Sana zincire vurdugum sIrrImI achmak,
                             ArsIz duvarLarI yIkmak ve duyguLarImI kurtarmak isterim,
                             Neden sakLanIyorum kendimden? AnLayamIyorum!
                             Eski, rutubetLi bir evin en karanLIk kö$esinde agLIyorum!
                             Mutsuzum senden yoksun!

                             Umut Turan
                             Tarih :   19 Mart 2000 02:23

                            SensizLik Denizi

                             SensizLik denizinde sana dogru yüzüyorum.
                             ALI$Ik oLmadIgIm yaLnIzLIgImda,
                             NoksanLIgInI gidermeye chaLI$Iyordum eLLerime sinen kokunLa,
                             Ezgisini i$itiyorum a$kIn kuLakLarImda…
                             Merak ichinde yüzüyorum sensizLik denizinde…

                             Umut Turan
                             Tarih:   19 Mart 2000  Saat: 03:00
 
 
 

                             (Ben üzüm suyu iLe degiL a$kIn $arabI iLe sarho$um)
 
 

                            (Sen bir ichki oLsaydIn ben choktan aLkoLik oLup chIkmI$tIm. Eger sen azraiL  oLsaydIn her gün öLür tekrar dogar ve tekrar öLür ve tekrar dogar ve tekrar öLür ve tekrar dogar ve tekra…)
 
 

                         RüzgaRuhU

                         Ya$amsal co$ku yükLü rüzgar
                            YaLnIz ve sapkIn
                            Enerjisini duygu kutusunda sakLar…
                            YansItmaz her insanogLuna ruhunu,
                            Gösterir gizemLi yorgunLuðunu…
                            SevdikLerini gezdirir…
                            Zevk pInarLarInda eglendirir…
                            Cogu zaman kederLi,
                            ÖLümsüzLügüne isyan eden bir deLi…
                            O yaradILI$ oLarak sadece bir hizmetLi

                            Umut Turan
                            Tarih:   23 Nisan 2001  Saat: 14:45

                         KutsaL NobLish
                           SihirLe kitLidir büyü kitabI
                           Ýzinsiz bir dokunu$ yakar
                           TILsImLI keLimelerde anahtarI
                           Ona bakarken ichine güch akar

                           Hak etmeLi kitabIn kudretini
                           ZehirLi $erbet sInavInI gechmeLi

                          İLham EuL köprüsünde geLir chogu zaman
                          BesteLerim meLodik karI$ImLI büyüLeri

                          Umut Turan
                          Tarih:   30 Nisan 2001  Saat: 22:47

                           Premata ve Euronigma

                          Aynada gözLerimdeki aLevLeri,
                          GözLerinde rakseden meLegi gördüm…
                          Öperken seni ichimdeki aLevLer ruhuna sIchradI,
                          Ýzledim gözlerinde $eytanIn meLegini ba$tan chIkarI$ dansInI,
                          Sava$Irken boynunda a$k izLerimi ta$I,
                          Günaha girdin diye akItma sakIn göz ya$I…
                          Zevk meyvamIzIn adInI Epron koyaLIm,
                          Kötülügün gizemi ve iyiLigin speri iLe onu kutsayaLIm…

                         Umut Turan
                         Tarih:   1 Mayýs 2001  Saat: 15:27

                         Hayâlname

                        Cok  hafiftir astraL beden,
                         Her gece girerim pencerenden,
                         Sen yaLnIz sanarken kendini,
                         İzlerim sana hisettirmeden…
                         Ruhum ruhunLa sarma$ doLa$,
                         BütünLe$iyorum seninLe yava$ yava$…
                         BiLmedigimi sandIgIn her$eyini biLiyorum,
                         GizLemeye chaLI$tIgIn tüm masumLugunu tadIyorum…

                         Bazen küchüLüp bir kur$un asker gibi,
                         Oyuncak arabamLa geLiyorum sana
                         Sen uyurken dansediyorum dudaklarýnda,
                         Þekerlemeye bayILIyorum sachLarInIn arasýnda…

                         RüyaLaInda gördügün o beyaz at bana ait,
                         Bende onu rüyaLarImda besLiyorum…

                         Umut Turan
                         Tarih:   12 Mayys 2001  Saat: 02:23

                         MutsuzLuk BuLutu

                         KayboLu$ kuyusunun dibine doðru yol aLIyor ruhum,
                         Mükemmel varLIgIn mucizesi tek umudum…
                         Hayat dedigimiz bu zor kademeLi oyunda sInIrLI yetkim…
                         Yüzümde mutsuzLuk yarasý izLeri…
                         Nerede özLedigim o mutLuLuk güne$i?

                         Umut Turan
                         Tarih:   13 Mayys 2001  Saat: 19:10

                         ObEroN

                         Oberon kayaLarI arasInda bir rüzgar ya$ar
                         KahramanLIk ve a$k ezgiLerini mIrILdar
                         Oberon Epron’un oyun aLanI
                         A$k ve Büyü kokar Oberon kayaLarI…
                         Umut Turan
                         Tarih : 5 Temmuz 2001 Saat : 02:20

Özgür Ruh

                          YILdIz tozLarI aLtInda uyuyorum,
                        Bir rüya görüyorum özgürce,
                          GizemLi bir melek sihirLi a$k keLimeLeri fIsILdIyor kuLagIma,
                          KIrmIzI eLbisesi günah penceresini araLIýyor ruhuma,
                        Rüya bahchesinde tenLer aynI renk,
                          Rüya bahchesinde iki meLek,
                        ALevLer  ezgisi e$Liginde dans.
                        BedenLer buLanmI$ zevk $erbetine
                        KIrmIzI ruhumuzda doLa$Iyor maviler e$liğinde.
                          Umut Turan
                          Tarih : 24 Kasım Cumartesi Saat: 07:06 2002

Comments

yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*