FAİZ BORÇLARINA VE TÜM BORÇLANMA RİSKLERİNE KESİN ÇÖZÜM


image_pdfimage_print

KREDİ KARTLARI ile FAİZSİZ EKONOMİYE GEÇİŞ MODELİ
Yazan ve Düzenleyen:Hasan BAŞAR iletişim: hasanbasar1453@gmail.com
Aşağıda belirtilen model 10 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Her ne kadar eksikleri ve kusurları olmuş olsa da inşallah kabul edilip uygulandığında bugün yaşanan bankacılık ve borçlanma sorunlarının çok büyük oranda çözülebileceğini düşünüyorum. Bu sistem uygulandığında, bankalar, devlet, özel ve kamu işletmeleri, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları vd. sivil toplum örgütleri ile tüm vatandaşlar; İNŞALLAH FAİZ İŞLEMİ VE FAİZ KAZANCI OLMADAN kazançlı olabileceklerdir. Bu uygulamanın tüm Türk-İslam alemine ve insanlık alemine hayırlar ve bereketler getirmesini Cenabı Allah’tan diliyorum.
Faiz uygulaması toplumda sosyal adaleti, paylaşım ve yardımlaşma duygusunu ortadan kaldırdığı gibi çalışmadan kazanmak gibi haksız ve ahlaki olmayan yollarla insanları tefecilik suçuna, kumar ve bahis oyunları gibi kötü alışkanlıklara teşvik yönlendirmektedir. Bu nedenlerle; faizle ilgili tüm kanun maddelerinin; Anayasa’nın sosyal devlet, insan haklarına saygılı devlet ilkeleri ile uluslararası sözleşmelerdeki insanların yaşama hakkı, konut ve mülkiyet edinme, insan onuruna yaraşır bir hayat sürme haklarını ortadan kaldırdığı gerekçeleri ile toptan kaldırılması gerekmektedir.
BDDK kurulduğu tarihten bu yana bankaları yaptıkları sözleşmeler, bireysel, kurumsal ve uluslar arası işlemler ile ilgili 10 geriye dönük olarak yazılı ve elektronik ortamda belge tutma zorunluluğu getirmemiştir. Oysa parasal ve teknolojik açıdan daha kısıtlı imkanlara sahip kamu kurum ve kuruluşlarının bile Devlet Arşivleri Kanunu ve yönetmeliği hükümlerine göre 10 yıl geriye dönük arşiv tutma vatandaşlara ücretsiz veya sembolik ücretler karşılığında sunma zorunluluğu varken. Bankların arşiv tutma zorunluluğunu BDDK sağlamamıştır. Bu nedenle bireysel veya kurumsal müşterilerin bankalarla ilgili uyuşmazlıklarında bu durumu belgelendirme konusu tamamen bankaların insafına ve inisiyatifine bırakılmıştır. Bu arşivleme zorunluluğu sağlanamadığından suç delillerini aklama olaylarını belgeleme imkanı ortadan kalktığı gibi, devletin vergi ve sigorta primleri gerçek miktarlarıyla tahsil edilmemektedir. Banka belgeleri zamanında gelmediğinden davalar uzamakta ve yargının iş ve maliyet yükü artmaktadır Bu BDDK açısında ağır bir ayıplı hizmet ve hizmet kusurudur. Aynı zamanda bankalar artık müşteri kazıklama hususunda itibarlarını hiçe sayacak derecede pervasız olduğundan bu arşivlemenin ALTILI arşivleme olma zorunluluğu getirilmelidir:
1- BANKANIN FİZİKSEL VE ELEKTRONİK ARŞİVİ,
2-BDDK BANKACILIK İŞLEMLERİ FİZİKSEL VE ELEKTRONİK ARŞİVİ
3-MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK ARŞİVİ,
4-SGK BANKACILIK ELEKTRONİK ARŞİVİ,
5-ADALET BAKANLIĞI UYAP BANKACILIK İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ARŞİVİ
6-MASAK ELEKTRONİK ARŞİVİ
Bu sistemin uygulanmasının ilke ve esasları aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:
Genel Esaslar
1-Faizin her türlüsü, hazine bonosu,tahvil,çek alım satımı tefecilik sayılarak anayasada ve ilgili kanunlarda açık ifadelerle yasaktır.Devletin bankalardan borç para alması yasaktır.Devletin bütçe dışında para ihtiyacı olduğunda sadece kamu çalışanları ve emekliler ile altyapı giderlerinde kullanılmak üzere darphaneden ihtiyaç kadar para bastıracaktır.
2-Bankalar borç para veren kuruluşlar değillerdir.Bankalar maaş ödeme,sosyal yardım ödeme,havale-EFT paraları ödeme,icra-senet tahsilatı ödeme,…gibi ilgili kanunda belirtilecek olan işlemler dışında kimseye borç ve kredi veremezler.Bankalar ancak tacirlerin ve tüketicilerin (son kullanıcıların) gelir-gider durumlarını takip ve analiz ederek tacirlerin yatırım ve ödeme işlemleri ile tüketicilerin harcama işlemleri ile ilgili olarak alışveriş kredisi puanı verirler.Kanunda belirtilecek puanların aşağısında puan alan işletmelere teminat mektubu,tüketicilerde borçlanma onayı verilmeyecektir.
3-Tüketicilerin veya tacirlerin gelir gider dengesizlikleri varsa; bu kişilerin evlerine sosyal hizmet uzmanları,işyerlerine yatırım danışmanları gelip durum analizi yaparlar.Ailelere yardım gerekiyorsa ihtiyacı karşılayacak kadar ilgili ailelere sosyal yardımlar yapılır.Tacirlere de devlet desteği gerekiyorsa gerektiği ölçüde devlet desteği yapılır.Ancak tacire önceden gerekli yazılı uyarları yapılmış olmasına rağmen tacirin ilgili uyarıları dikkate almadan kusurlarını devam ettirmesi neticesinde işletme zarara uğradıysa,tacirin işyeri için iflas ve tasfiye kararı alınır.Tacirin 10 yıl ticaret yapması yasaklanır.Tacir bu 10 yıl zarfında işçi veya memur olabilir ancak girişimci olamaz.10 Yıldan sonra bu kişi girişimciliğe başlar tekrar iflas ederse bu kişiye ömür boyu ticaret yapma yasağı getirilir.
4-Banka reklamlarına yasaklama getirilir. Böylece reklam maliyetlerinin bankaların sunduğu hizmetlere haksız bedel olarak yansıması önlenmelidir.
5-Banka hesaplarına devlet garantisi tamamen kaldırılmalıdır. Banka müşterisi isterse; yatırım sigortası primi ödeyerek bağlı yatırımından doğabilecek zararı teminat altına aldırır.
6-Bankanın müşterileriyle ilgili sır saklama yükümlülükleri; kamu yararı, suç işlemeyi önleme, vergi kaçırmayı önleme gibi kanunen öngörülmüş amaçlar kapsamında sınırlandırılacaktır.

Mevcut Kredi Kartları Yeniden Yapılanması
7-Bugüne kadar müşterilere en çok sorun yaşatmış ve bununla ilgili olarak mahkemelerden en çok ceza almış ilk beş banka tespit edilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile bunların bankacılık yetkileri iptal edilerek tüm varlıkları ile beraber icra ve haciz yoluyla satışa çıkarılmalıdır.
8-Mevcut kredi kartı borcunun anaparası ile faiz tutarı ayrılsın. Faiz borcunun hepsi silinsin. Hane içi toplam aylık gelirleri 3750 TL ve altındaki kart sahiplerinin gıda ve sağlık harcamaları anapara borcu içinden silinsin. Çünkü bunlar zorunlu ve hayati harcamalardır. Kalan tutar KÜLÇE ALTIN GRAMINA dönüştürülüp 24 aylık taksitle ödensin. Bu borç ödenene kadar bu kişilerin ve birinci derece yakınlarının kredi kartları bloke olsun.
9-Borçlu durumda olup zekat alabilecek durumda olanların borcu; borcun kesinleştiği aydan sonraki aydan itibaren Sosyal Hizmet Fonundan karşılansın. Ancak bu ödenen tutar; zekat vermesi gerektiği halde vermeyen borçlunun 1.-2.-3.derece akrabalarının banka hesaplarından elektronik haciz yoluyla tahsil edilerek Sosyal Hizmet Fonuna aktarılsın.
10-Bir yıllık geçiş süreci içerisinde 12 taksit üzeri alışverişlerde kredi kartı kullanma yasağı getirilir. 12 taksit üzeri taksitlerde ve isteğe bağlı olarak 2 taksit üzeri alışverişler senetli olarak düzenlenir. Yalnız bu senetlere nüfus cüzdanı fotokopisi-ikametgah ve son aya ait ödenmiş su-elektrik-telefon,;vd. faturası eklenir. Bu senet ilgili işyeri tarafından bankaya teslim edilir. Müşteri senet taksitlerini bankaya öder. Üst üste ödenmeyen üç senet olursa kalan borç icra kararı alınıp elektronik haciz yoluyla tahsil edilir.
11-Bir yıllık süreden sonra hane başına 12 ay vade sınırlı aylık taksit tutarı aylık net gelirin 1/8 ni geçmeyecek tutarı geçmeyecek harcama limiti de aylık net gelirin 2 mislini geçmeyecek faizsiz taksit kartı kullanma uygulamasına geçilir.
12-Aynı hane içinde oturan diğer kişilerin sadece aylık ödemeli temassız harcama kartları olacaktır.Bu temassız kartlar 3D güvenlik sertifikasıyla kişinin cep telefonuna tanımlı olacaklardır.
13-Esnafların,tüccarların ve sanayicilerin,çiftçilerin kredi kartlarının limiti devlete ödedikleri vergilerin aylık miktarları üzerinden hesaplanacaktır.Düşük vergi ödeyenin limiti düşük,yüksek vergi ödeyenin limiti yüksek olacaktır.Devlete ödene vergi düşerse kartında limiti düşecektir. Bu kartın esas işlevi bir ödeme aracı olmaktan çok girişimcilerin harcama-ödeme puan bilgisi ile aylık ödemelerin girişimci-banka ve girişimci ile iş yapan diğer girişimcilerin ödemeye ve ticarete esas bilgilenmesini sağlamaktır.

Bankaların Yapılandırma Sonrası İşleyişleri ve Kazançları
14-Azalan reklam, personel ve işletme giderlerinin de; reel sektör şirketler gruplarına devredilmesiyle; bankaların vereceği hizmetlerden faiz almasının ihtiyacı ortadan kalacaktır.
15-Bankalar artık ülke çapında yaygın bayi ağına sahip reel sektör şirket gruplarının kasası, finans ve muhasebe merkezleri, sponsorluk ve sosyal yardım birimleri (para vakıfları gibi) gibi işlev görmelidirler. Böylece bu finans birimleri çalışanlarının; maaş, sigorta ve vergi giderleri ilgili şirketler grubu tarafından karşılanacaktır. Böylelikle artık ekonominin belirleyici gücünü bankalar değil üretim ve ticaret şirketleri belirleyecektir.
16-Bu finans merkezleri öncelikli olarak bulundukları şehirlerdeki bağlı oldukları reel sektör bayilerinin ve alt bayilerinin finansal takip-destek ve muhasebe işlemleri ile insan kaynakları, yönetim danışmanlığı, reklam ve müşteri hizmetleri, sigortacılık gibi işlemlerini tek çatı altında yürütecekledir.
17-Bankalar; borsa hisse senedi alım-satımları, kiralık kasa, yatırım danışmanlığı, vergi-sigorta tahsil gelirleri, fatura ve senet tahsil komisyonu, havale giderleri, online-organize ve toplu alım-satımlara aracılık etmek, vb. gibi hizmetlerden gelir elde ederler.
18-Borsa, Küresel ve Siyonist Finans Kapitalistlerin insanları sömürmek için kullandıkları bir hırsızlık ve kumar aracıdır. Bu nedenle borsalardan sağlanacak kazancı helal ve güvenilir kılmak için önlem alınması gerekmektedir. Borsadan hisse senedi alanların hisselerini ilgili şirketin; bir sonraki üç aylık bilanço açıklanmasını yaptığı tarihe kadar satışı yasaklanarak borsanın spekülasyon ve kumar aracı olması önlenmelidir. Hiçbir şirket bir gün öne kasasına girip bir gün sonra kasasında çıkabilecek paraya güvenip yatırım yapmaz.
19-Adliyede bulunan icra dairelerinin her biri ihaleyle bir yıllığına en uygun büro kirası veren banka şubelerine dağıtılsın. Elektronik Haciz Kanunu çıkarılarak; ticari kişi ve kuruluşların icra başvurularıyla mahkemelerden ve icra müdürlüklerinden, bu bankalarda bulunan icra daireleri vasıtasıyla bankalar arası elektronik haciz blokajı ile resen tahsilat yapılsın.
20-Bankalar gayrimenkul yatırım ortaklıklarına hissedar olarak faizsiz toplu konut üretimi ve pazarlaması yaparlar. Ancak altyapı ve çevre düzenlemesi olmayan, imarı olmayan, güneş görmeyen, otoparkı olmayan, çocuk parkı olamayan, yeterli yeşil alana sahip olmayan, enerjisini en az %70 kendi üretmeyen, akıllı ev olmayan evlere kesinlikle konut satışına ilişkin ödeme yeterliliği belgesi verilmeyecektir.
21-Tüm ülkedeki kamu-özel-vakıf işyerleri ile konutlarının kira gelirlerini bankaya yatırma zorunluluğu getirilir. Bunun için kiralık işyeri ve konut veritabanı oluşturularak bu sistemin oluşumu ve denetimi; belediyeler-defterdarlıklar-il özel idareleri tarafından koordine edilir.
22-İş yerlerine promosyon teklifleri sunan bankaların çalışanlara yıllık ödeyeceği promosyon miktarı ve içeriği yönetimin değil çalışanların oyları ile belirlensin. Bankalar bunun için çalışanlara para ödemek yerine çalışanlara tatil-eğitim ve sağlık harcamalarında kulla bilecekleri çekler versinler.
23-Bankalar müşterilerine asistanlık hizmetleri,alışveriş danışmanlığı,tüketici hukuku dahil hukuki danışmanlık hizmetleri,vip araç tahsis hizmeti,..gibi yıllık sözleşmeli hizmetler sunabileceklerdir.Bunları bankalar müşterilerine ek ücretle veya müşterinin işlem hacmine bağlı olarak ücretsiz olarak sunulur.
24-Bankaların her yaptıkları işleme ilişkin aldıkları ücret tablosu; herkes tarafından görülecek netlikte ve büyüklükte bankaların dış camında yayınlanma zorunluluğu getirilsin. Böylece bankalar arasında işlem ücreti indirimi rekabeti olur.
25-Bankalar müşterilerine sundukları banka kartı, kredi kartı, bireysel internet şubesi ve diğer bankacılık hizmetleri karşılığında bir ücret talep edebilirler. Bu hizmetlerin işletme maliyetlerini ve üst sınırını BDDK belirler.Üst sınır net maliyetin %10 undan fazla olamaz. Her banka sunduğu kart ve kredi kartı hizmetlerinin işletme maliyetlerini kamuoyuna duyurmak zorundadır. Bankaların kredi kartı ve banka kartları için müşterilerinden tahsil ettikleri ücretler, Bankalararası Kart Merkezi’nin ortak hesap havuzunda toplansın. Kart aidatı ödeyen kişilerin başka bankların bankamatiklerinden ve internet şubelilerinden yaptıkları işlemlerden ücret alınmasın. Başka banka diğer banka müşterisinin kendi bankamatiğinden ve internet şubesinden yaptığı işlemlerin paralarını faizsiz olarak toplayarak üç aylık dönemler halinde Bankalararası Kart Merkezindeki havuz hesabından tahsil etsin.
26-VİSA CARD ve MASTEDCARD a rakip TÜRK KART şirketi oluşturulup bankaların bu kartı kullanması sağlansın. Ayrıca TÜRK KART A.Ş. tüm firmalarla pazarlık yapıp, bu kartı kullanan kişilerin anlaşmalı firmalardan ve kobilerden indirimli alışveriş yapması sağlansın. Yalnız bu indirim kasada yapılmasın. Bu indirim tutarı kart kullanıcısının fiş ile kayıt altına alınmış alışverişi kapsamında kart kullanıcısının banka hesabına aktarılsın.
27-Bankalar Yazar kasalı POS cihazı kullanan işletmelerden komisyon almayacaklardır. Ancak TÜRK KART A.Ş. anlaşmalı kart kullanan firmaların uyguladıkları indirim tutarından %0.5 TÜRK KART A.Ş. ve %0.5 ilgili banka faydalanacaklardır.
Bankaların Denetleyici ve Düzenleyici Kuruluşlarla Olan İlişkileri
28-BDDK ve MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu), birleştirilerek tek çatı altında toplanmalıdır.7 gün 24 saat boyuna Türkiye’de faaliyet gösteren tüm banka şubelerinin ve Türk bankalarının yurtdışı şubelerinin tüm bankacılık işlemleri ve hesap hareketleri kontrol ve kayıt altına alınarak bu kayıtlar kategoriler halinde arşivlenmelidir.
29-Ülkemizdeki yabancı bankalar dahil olmak üzere ülkemizdeki bankalardan çıkan ve ülkemizdeki bankalara giden tüm hesap hareketleri aynen BDDK, MASAK ve Merkez Bankası’na eş zamanlı olarak iletilecektir. Bu hesap hareketlerindeki şüpheli olanlar hakkında ilgili yasada belirtildiği gibi hareket edilecektir.
30-İşyerlerinde tek pos cihazında tüm bankaların para puanları geçsin.
31-BDDK Yönetimi sekiz kişiden oluşsun. Biri Sayıştay ikisi Maliye’den bir üye meclis tarafından seçilsin. Bir üye Bankalar Birliği tarafından seçilsin. Kalan dört üyenin biri Mali Müşavirler odasından, diğeri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından diğer iki üye ise en çok üye sayısına sahip iki Tüketici derneği arasından kendi örgütlerince en çok oy alan adayların atanması ile seçilsin.
32-Merkez Bankası; Banka sahibi şirket gruplarının öz sermayelerinin 1/10 ini altın karşılığı olarak Merkez Bankası’nda tutma şartı getirsin.
33-Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi ve faiz oranı belirlemesi işlemlerini artık yapmayacaktır. Enflasyon hedeflemesi ve enflasyon hesaplamasını İstatistik ve Planlama Bakanlığı yapacaktır. Merkez Bankası artık bankalardan borç para almak yerine, kendisinde bulunan altın teminatı kadar para basacaktır. Altın karşılığı olmayan para basma işlemi yapılmayacaktır. Merkez Bankası yurtdışında bulunan tüm döviz hesaplarını tutarını altına çevirerek; bu altınları bir ay içinde Türkiye ye çağrılacaktır.
33-Merkez Bankası ulusal cari açık bilgileri ile ulusal altın rezervi ile altın-doviz, altın-TL karşılığı rakamlarını kayıt ve kontrol altında tutacaktır.
34-Dış ticaret işlemleri bundan böyle döviz olarak değil külçe altın yoluyla yapılacaktır. Karşılıklı ödemeler karşılıklı altın hesapları üzerinden yapılacaktır.

Bankaların Kredi Kartı ve Tüketici-Girişimci Kredi Vermelerindeki Yeni Esaslar
35-(SYS (Seçmen Yeterlilik Sınavı)’ndan 100 üzerinden en az 50 alan, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmadığı, eşcinsel olmadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu ilgili test ve sağlık heyeti raporlarıyla kanıtlanan ve yüz kızartıcı suç işlememiş vatandaşlar, bankalardan faizsiz kredi alabilmelidir. B tipi vatandaşlar, faiz yerine cezalı kredi almak zorunda kalırlar. Yüz kızartıcı suç işlemiş olan C tipi vatandaşlara (üçüncü sınıf vatandaşlara) durumlarını düzeltene kadar hiçbir şekilde kredi verilmez.
36-Yüz kızartıcı suç işlediği mahkemece kesinleşenlerin; kendilerinin tüm kredi kartları bir yıl bloke edilmelidir. Tekrar yüz kızartıcı suç işlerse kredi kartları ömür boyu iptal edilmelidir.
37-Bireysel kredi ve kredi kartı kullanımı öncesi bankalar, kobiler ve ilgili kurum ve kuruluşların organize ettiği FİNANSAL OKURYAZARLIK KURSU VE BAŞARI SERTİFİKASI uygulaması yasal zorunluluk haline getirilsin.
38-Kullanıcılarda bir taksitli alışveriş kartı ve birde aylık harcama maaş kartından başka banka kartı olmasın. Bu iki kartın ve aile bireylerinin kullandığı ek kartların aylık toplam limiti hane gelirinin ¼ ini geçmesin. Taksit kartı aile reisinde dursun. Taksit kartına yüklenecek olan aylık taksit tutarı toplamı aylık net gelirin 1/8 ini geçmesin. İnsanların cebinde aylık harcama için kredi kartı ve taksit maaş kartından(aylık gelir-gider kartından) başka kart olmasın. Alışveriş taksidi ve kredi kartı ödemelerinden sonra insanlarda, gelirlerinin dörtte üçünü harcayacak kadar nakit kalsın.
39-Müşteri mal ve hizmet alacağı firmaya veya ticari kişiye taksitlendirme talebinde bulunduğundan bu kişin müşterisin taksit kartının bilgilerini çalıştığı bankanın internet şubesi üzerinden bireysel veya kurumsal internet üye girişi ile sorgulamasını yaptırır. Ödeme riski varsa ticari işleme onay verilmez. Ticari risk yani müşterinin ödeyememe riski yoksa buna ilişkin olarak iki suret yazıcıdan çıktı alınır. Bir sureti müşteriye verilerek satış işlemi yapılır.
40-Kredi kartı taksitsiz ve aylık harcama karşı olarak kullanılacaktır. Bu harcama kartı ile; ulaşım, iletişim, yeme-içme hizmetleri-konturlu telefon görüşmesi, internet alışverişi, wc-sinema-tiyatro-maç ödemesi-…gibi hizmetlerine yönelik olarak temassız ve yüklendiği para kadar harcama yapılan ayrı bir kart kullanılacaktır. Yıllık kart aidatı ödeyenler için aylık 50 TL ye faizsiz nakit çekim aylık harcama kartı içinde olacaktır.
41-Kredi kartı kullanıcılarına kendi adlarına kayıtlı e posta ve cep telefonu alma zorunluluğu getirilir. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin faturası kart çekimi başarılı olup kişinin cep telefonunca onaylandığı anda bilgiler yazar kasaya aktarılır. Yazar kasa tarafından bu bilgiler anında kişinin e posta adresine iletilir. Ayrıca kredi kartlarına ve taksit kartına hafıza kartı eklenerek müşterinin bu kartların bilgisayarının hafıza kartına sokup harcamalarını takip imkanı sağlanacaktır.
42-Bankalar taksitli satış teminatı belgesi verirken her yıl için bir aylık nakit parayı teminat olarak müşteriye ödenecek paradan kessin. Kesilen bu para o günkü altın değeri kadar altına dönüştürülerek müşteri adına altın hesabına yatırılsın. Müşterinin üst üste iki aylık ödeyememe sorunu olduğunda bu teminat altını bozdurularak tutarı kadar kredi borcundan düşürülsün.
43-Kredi kartı sözleşmesi imzalanmadan önce ilgili banka müşterisinden kişilik testi, sağlık raporu, sabıka kaydı istenmelidir. Bunlar istenmeden oluşacak borçlardan banka sorumludur.
44-Mal ve hizmet satış sözleşmeleri imzalanırken müşteri ile firmanın müşteri temsilcisi arasındaki görüşme HD formatında sesli ve görüntülü kamera kaydına alınsın. Müşteri temsilcisi müşteriye hakları ve sorumluluklarını sözlü olarak özetlesin. Müşteriden değişiklik yapılmasını istediği veya eklemek istediği bir maddenin olup olmadığını sorulsun. Değiştirilecek ve eklenecek maddeler hususunda bir tereddüt varsa müşteri temsilcisi yöneticisine veya genel müdürlüğe danışsın. Anlaşma sağlanıyorsa o şekilde metin imzalansın. Bu yapılarak sözleşmenin müzakere edilerek anlaşma sağlandığı ispat edilmiş olur. Bu her iki tarafa güvence sağlar. Bu kayıt görüntülerinin bir sureti Tüketici Haklar Genel Müdürlüğüne bir sureti BDDK ya bir sureti müşteriye verilecek bir sureti bankanın genel müdürlüğüne verilecek şekilde dört CD çekilsin. Sözleşmenin bir sureti fotokopi çekilip asılının aynıdır kaşesi ile müşteriye verilsin. Aynı zamanda bu sözleşme metni JPG veya PDF formatında taranarak BDDK’na, Tüketici Hakları Genel Müdürlüğüne ve isteği halinde müşterinin e posta adresine gönderilsin. BDDK veya Tüketici Hakları Genel Müdürlüğü sözleşmede bir haksızlık veya usulsüzlük tespit ederse bu sözleşme gerekçeli kararla iptal edilerek taraflara (firmaya ve müşteriye) ayrı ayrı yazılar yazılıp iptal edilen sözleşme maddelerinin gerekçeye uygun bir şekilde yeniden müzakere etmeleri istensin. BDDK ve Tüketici Hakları Genel Müdürlüğünden gelecek olan UYGUNDUR onayı içeren cep mesajından sonra sözleşme geçerli olsun.
45-Firmalar taksitle mal ve hizmet satarken satış ile ilgili tüm belgeleri ve taksitli ödeme sözleşmesinin müzakere edilmesi ile ilgili sesli görüntü kaydı CD sini bir dosya içerisinde 5-10 TL gibi makul bir maliyeti geçmeyecek ücretle vermekle yükümlüdür.
46-Banka faizsiz krediyi müşterisinin eline para ödeyerek vermez. Müşteriler satın almak istedikleri mal ve hizmetin teknik standartlarını marka model bağımsız bir şekilde yazılı olarak bankaya bildirirler. Bu bilgiler müşteri temsilcileri tarafından bankanın haftalık ihale veritabanı havuzuna atılır. Her hafta Perşembe günü istenen mal ve hizmetlerin teknik standartları ve miktarları ilgili bankaların internet şubesi üzerinden ilan edilir. İstekliler Excel doküman olarak ihale listesini indirirler. Cuma sabah saat 10 itibariyle fiyat teklifi verme süresi sona erer. Öğleden sonra saat 14 itibariye en uygun fiyat teklifi veren firmalar tespit edilerek ihale tamamlanır. Mal ve hizmet teslimatları ulusal firmanın müşterilerinin adreslerine en yakın bayisi yoluyla yapılır. Banka burada müşteriler ile satıcılar arasında aracı konumunda olarak müşteriler ve satıcılar açısından en karlı mal ve hizmet temininin sağlanmasında yardımcı olur. Satış sözleşmeleri, fatura sureti ve taksit senetleri hazırlandıktan sonra bankaya verilir. Bankaya satış sözleşmesi, fatura sureti ve senetlerden biri eksik verilirse satıcı müşterinin mal ödeyememe durumunda hiçbir yoldan icraya başvuramaz, mahkemelerden de hak talep edemez.
Banka Müşteri Sırlarına Getirilen Yeni İstisnalar
47-Haklarında ceza soruşturması başlatılmış veya dava açılmış kişilerin banka hesap bilgileri;
48-Olası yolsuzluk ihtimaline önlem olarak seçilerek veya atanarak iş başına gelmiş başbakan, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, müsteşarlar, genel müdürler, belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin, kendilerine ve birinci derece yakınlarına ait tüm banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları beş yıl geriye dönük olarak incelenecektir. Hakimler ve savcılar için bu süre görev başında bulundukları süreyle sınırlıdır. Bu inceleme şeffaflığı bu kişiler görev başında oldukları sürece devam edecektir. Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi ve ticari işletmesinin yönetim kurulu üyeleri içinde görev başında oldukları sürece aynı durum geçerlidir.
Bankaların Vergi İadesi, Vergi Kaçırma ve Kara Para Aklama Tespiti İşlemleri
49-Tüm mal ve hizmet alımlarında kişi bazında fiş, firma bazında fatura alma zorunluluğu getirilir. Geçmeyen fiş ve fatura kalmaz. 1 TL nin altındaki harcamalar için işyeri kaşeli ve imzalı hazır harcama belgeleri alınır. Sonra bu belgeler için; toplam tutarı kadar fiş kesilir.
50-Sahte fiş ve fatura uygulamasının önüne geçmek için her fiş ve faturaya barkod yapıştırılır.
51-Fiş ve faturalar tüketiciler tarafından üç ayda bir bankaya verilir. Banka fiş ve faturalardaki barkotları cihaza okutarak geçerli olup olmadıklarını denetler.
52-Fiş ve fatura almadığı ve vermediği tespit edilenlere ağır para cezası ile beraber üç aylık hapis cezası verilerek bu ceza; kamuya açık yerlerde çalıştırılarak uygulanır.
53-İşsizler de, topladıkları belge kadar aylık vergi iade parası alırlar.
54-Turistler de topladıkları fiş ve faturaların parasını gümrükten çıkarken o günkü kur değeri üzerinden dolar-euro veya ülkelerinin parası karşılığında alırlar.
55-Öğrencileri vergi iade uygulamasına dâhil etmek için okullarda fiş toplama kutuları oluşturulur. Bu kutulara öğrencilerin okul kantinlerinde, kırtasiyelerde ve diğer işyerlerinden almış oldukları fişler biriktirilir. Bu fişler her ay ilgili banka şubesine gönderilir. Bu fişlerin vergi iade parasıyla okulun ihtiyaçları karşılanır. Okulun ihtiyacı yoksa toplanan para, kardeş okul olarak belirlenen yoksul bölgelerdeki okullara gönderilir.
56-Tüm araba-ev satışları ve kiralamalarında noter satışı ve noter sözleşmesi yapılması zorunluluğu getirilir. Bu satış sözleşmesini bir suretinin bağlı bulunan defterdarlığa iletilmek üzere noterlikçe alınması temin edilir.
57-Şüpheli hesap hareketlerini 24 saat içinde mali polise ve maliyeye bildirmeyen bankalar, bu hesap hareketiyle ilgili sonradan suç unsuru tespit edildiğinde kanunda öngörülen cezalara çarptırılırlar. Bir bankanın yurt içindeki ve yurt dışındaki şubelerinde bir yıl içinde toplam üç defa suç unsuru içeren hesap hareketi tespit edilirse; devlet bu bankaya el koymalıdır.
58-Döviz büroları kapatılarak dövizlerin müşterinin resmi kimlik veya pasaport fotokopisi ile döviz alım belgesi ile kayıt altına alınması kaydıyla kuyumcular tarafından alınıp satılması sağlansın. Bu belgelerin bir sonraki gün kuyumcunun çalıştığı banka şubesine teslimi zorunlu hale getirilsin. Mevcut döviz büroları fatura ve kredi kartı ödeme merkezleri haline gelsin.
59-Devlet Milli Piyangoyu özelleştirip satsın. Bunun yerine barkodlu fiş ve faturalar üzerinden ev-araba-eşya piyangosu düzenlesin. Firmalardan toplu ihaleyle indirimli satın aldığı evleri, arabaları ve eşyaları çekilişle fiş ve fatura toplayan vatandaşlara dağıtsın.
60-Semt pazarları artık sabit olsun.Sahiplerinin yer numaraları ve isimleri net okunacak şekilde üzerlerinde yaka kartları olsun.Semt pazarı kamera ile kayıt ve takip altına alınsın.Pazarın bir yerinde belediyenin şeffaf ve elektronik terazisi olsun. Belediyeler Şirket kurup Hal İşletmeciliği, Sıhhi ve Soğuk Hava Depolama ile Yaş Sebze ve Meyve Nakliyesi işlerini yapsınlar. Böylece üreticiden tüketiciye arada tek aracı olmuş olur. Bu semt pazarlarında nakit ve kredi kartı ile alışverişlerde fiş kullanma zorunluluğu getirilsin.
61-Cami dernekleri ve vakıfları, bağlı oldukları camiden topladıkları yardımı kayıt altına almak zorundadırlar. Bu amaçla cemaatten cami çıkışı toplanan yardımlar kamera önünde, maliye görevlisi, cami imamı, dernek görevlileri tarafından ortak hazırlanan tutanakla kayda geçirilir. Bu paranın YARISI cami derneğine veya vakfına aktarılır. Geri kalan paranın dörtte biri Cami Yardım Fonu ortak hesabına, Dörtte biri, Sosyal Hizmetler Fonu hesabına aktarılır
62-Vergi ve sigorta borcu olanlar; bu borçlarını kapatmadıkları sürece bankalardan kredi alamazlar. Bu amaçla bankalarla Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında ortak iletişim ağı kurulur. Buradan yapılacak sorgulamalar neticesinde vergi ve sigorta borçlarının da verilecek kredi içerisinden kesilmesi sağlanmış olur. Bu hizmetleri (vergi ve sigorta kaçakçılığının takibi) karşılığında maliye bakanlığı ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından bankalara kanunda belirtilecek oran ve şekilde komisyon ödenir.
63-Yukarıda anlatılan tüm bu sistemin tam olarak işleyebilmesi için kapitalist sistemin tekelci haksız rekabet yapısına ve de çevreye ve insana zarar veren kullan at israf ve masraf kültürüne son verilmelidir. Bunun yerine insanı esas alan kanaatkar ve çevreci üretim ve tüketim kültürü eğitim ve medya yoluyla halka anlatılmalıdır.

Comments

yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*